UGDYMO KARJERAI STEBĖSENOS
INFORMACINĖ SISTEMAGerbiami mokyklų vadovai ir mokinių ugdymo karjerai stebėsenos duomenų teikėjai,

Dėkojame mokykloms, pateikusioms ugdymo karjerai (UKSIS rodiklių) duomenis už praėjusius 2017/2018 mokslo metus.

Susipažinti su mokinių profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) stebėsenos ataskaitomis galite:
http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/stebesenos_ataskaitos.htmlDaugiau informacijos nuorodose žemiau:

Atmintinė UKSIS duomenų teikėjams 2018

Naudotojo vadovas “Duomenų įvedimas”

Bendrojo ugdymo mokyklos duomenų sąrašas (2018)

Profesinio mokymo įstaigos duomenų sąrašas (2018)