UGDYMO KARJERAI STEBĖSENOS
INFORMACINĖ SISTEMAGerbiami mokinių ugdymo karjerai stebėsenos (UKSIS) duomenų teikėjai.
Dėkojame už pateiktus ugdymo karjerai stebėsenos duomenis už 2019-2020 mokslo metus.

Stebėsenos ataskaitą rasite: http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/stebesenos_ataskaitos.htmlDaugiau informacijos nuorodose žemiau:

Atmintinė UKSIS duomenų teikėjams 2020

Naudotojo vadovas “Duomenų įvedimas”

Bendrojo ugdymo mokyklos duomenų sąrašas (2020)

Profesinio mokymo įstaigos duomenų sąrašas (2020)